VOCEA-INDICE AL EVOLU?IEI SPIRITUALE

Sîntem fiin?e ra?ionale înzestrate cu capacitatea de a discerne ce este ?i ce nu este de folos. Posibilitatea de a formula ra?ionamente st? la baza limbajului articulat ?i a con?tientiz?rii propriei existen?e.
Din acest motiv noi ca fiin?e dotate cu inteligen?? putem realiza asocieri de idei ce duc la în?elegerea a ceea ce exist? atât în interiorul nostru – Lumea Interioar?, cât ?i în exteriorul nostru, respectiv Natura. Astfel cea mai nou? forma?iune anatomic? ap?rut? la om este neocortexul, parte component? a creierului mare responsabil de toate procesele Mentalului Con?tient. De?i vechimea scoar?ei cerebrale este relativ mare, fiind vorba de aproximativ 1 milion de ani de când s-a format, totu?i circumvolu?iunile neocortexului reprezint? înc? o enigm? pentru cercet?tori. De ce aceste cirmuvolu?iuni arat? a?a ?i nu altfel? Care este rostul ?i rolul atâtor cotituri ale acestei forma?iuni cerebrale? ?tiin?a Ini?iatic? a studiat vreme de zeci de mii de ani acest aspect ?i informa?iile acumulate de c?tre În?elep?ii vremurilor s-au adunat într-un rezervor de cunoa?tere foarte valoros.
Totu?i, studii de specialitate recente ale anilor trecu?i demonstreaz? un fapt surprinz?tor, ceea ce arat? c? ?tiin?a modern? se apropie tot mai mult de cunoa?terea de tip ini?iatic. Aceste studii arat?, conform loturilor de indivizi studia?i, c? în func?ie de num?rul circumvolu?iunilor neocortexului, conexiunile neuronale sânt într-un num?r mai mic sau mai mare, determinând capacitatea nivelul de inteligen??. Dac? num?rul de conexiuni ale neuronilor ce alc?tuiesc sistemul nervos este mare, atunci individul dispune de un poten?ial m?rit, ce corespunde – din punct de vedere parapsihologic – cu programul s?u de via?? analizat atât prin astrologie , cât ?i prin capacitatea de clarviziune. Deci nimic nu este în plus, nimic nu este în minus, la niciun om, programul s?u de via?? fiind în raport propor?ional cu num?rul de circumvolu?iuni cerebrale ?i cu num?rul de neuroni.
Dintr-o asemenea perspectiv?, zilnic putem observa în jurul nostru un element nelipsit – vocea. Oamenii sânt înzestra?i cu graiul articulat, ?i la ora actual? în lume se vorbesc vreo câteva limbi principale, ?i alte câteva mii de dialecte continentale, regionale ?i zonale. Am putea spune c? practic acestea ar fi nelimitate ca num?r, atât de bogat? este vorbirea uman?. Totu?i, s? ne gândim la un alt am?nunt, respectiv diferen?ele de limb? vorbit?, de la un popor la altul. Un asemenea criteriu lingvistic indic? foarte clar c?, din perspectiva limbajului articulat, de la un popor la altul, de la o cultur? la alta, circumvolu?iunile cerebrale difer? ?i produc nivele de manifestare diferite. Am putea merge mult mai departe spunând c? în realitate aceste circumvolu?iuni sânt determinate, la un popor de exemplu, de karma pe care o are ca na?iune, iar la nivel individual, de karma personal?. Nu degeaba spirite din aceea?i categorie sau nivel evolutiv se întrupeaz? în aceea?i na?ie, cu programe de via?? asem?n?toare. Cine se aseam?n? se adun?, cum spune un str?vechi proverb românesc.
Spuneam c? zilnic observ?m în jurul nostru vorbirea, acest murmur al ora?ului între?inut nu numai de zgomotul ma?inilor, ci ?i de orice cuvânt rostit de oameni . Chiar ?i acas? în familie vorbim în fiecare zi. Dac? am fi aten?i la vocile celor din jurul nostru, ?i am analiza spectrul sonor emis indiferent de subiectul discutat, putem s? ne d?m seama de un element important pentru fiecare dintre noi, ?i anume nivelul spiritual pe care se afl? cel de lâng? noi. Poate o s? fi?i surprin?i s? afla?i c? tonul vocii ?i timbrul vocal sânt direct conectate cu num?rul circumvolu?iunilor cerebrale de pe neocortex. În acest fel avem posibilitatea s? în?elegem ce nivel de evolu?ie are persoana de lâng? noi, indiferent cine este, dar cu atât mai mult în familie. Desigur c? la aceasta contribuie ?i momentul na?terii, cu ora ?i locul, ce pre-compun factorul karmic , ?i care odat? cu na?terea individului configureaz? elementele care vor deveni circumvolu?iunile, vocea ?i inteligen?a.

Share on FacebookShare on FacebookLeave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X