A AP?RUT REVISTA COSMOS NR.32!

miercuri, martie 17th, 2010

DACICUS-CREUZETUL RENA?TERII ROMNE?TI

miercuri, martie 17th, 2010

Voi vorbi n cele ce urmeaz? despre o tem? mai pu?in obi?nuit?, dar care vizeaz? totu?i no?iunea titlului acestei pagini, promovarea Romniei.
A?i observat c? de aproximativ un an de zile ne str?duim s? v? aducem n aten?ie locuri, valori ?i tradi?ii romne?ti, mo?tenite de la nainta?ii no?tri geto-daci. Ideea central? a acestei rubrici este de a sus?ine tot ceea ce poate avea leg?tur? cu restabilirea adev?ratelor valori ale neamului romnesc, din orice domeniu f?r? nicio deosebire. Educa?ia, cercetarea, frumuse?ile ?i bog??iile naturale, poten?ialul uman a?a cum a?i citit n num?rul trecut de parcul Pazvante, ?i multe altele care constituie multiple aspecte ale societ??ii noastre att de greu ncercate n ultimii ani. Cert este c? datorit? conjuncturilor din anul 2009, lucrurile au luat o ntors?tur? a?a cum era de prev?zut, n sensul c? oameni cu preg?tire, afla?i n diferite posturi ?i func?ii, au decis s? ia ini?iativ? pentru c? din perspectiva social?, dac? nimeni nu face nimic ?i to?i st?m s? ne uit?m la ce se petrece, apoi se poate alege praful de societatea romneasc?. ?i astfel copiii no?tri nu vor mai avea parte de ?coal?, educa?ie ?i cunoa?tere, ?i odat? cu acestea ar putea scade nivelul de s?n?tate, cultur? ?i intelectualitate din Romnia. Dac? acestea s-ar diminua ngrijor?tor, economia s-ar destr?ma irevocabil sub ac?iunile necugetate ?i lipsite de omenie ale celor care guverneaz?, iar totul n ?ara noastr? ar intra ntr-un colaps iremediabil. Vorba aceea, cum se glumea pe vremea lui nea Nicu: opera?ia a reu?it, pacientul a decedat.
Nivelul de con?tiin?? al romnilor
Cu peste 15 ani n urm? urm?ream la televizor ?tiri despre elevii no?tri care participau la olimpiadele interna?ionale, unde reu?eau s? ocupe primele 2 locuri. Asta nseamn? c? ntre 1992-2000 nc? se nv??a carte ca lumea, elevii no?tri concurnd cu al?ii din state mult mai dezvoltate dect Romnia, unde condi?iile ?i manualele snt mult mai bune. n mica noastr? s?r?cie avem copii de?tep?i, cu mintea brici care snt genii n devenire. Principala surs? de evolu?ie ?i dezvoltare n oricare sistem este cunoa?terea, aceasta fiind posibil? atta vreme ct se poate avea acces la informa?ia corect?, nedeteriorat? sau netrunchiat?. Dup? 1996 nivelul de preg?tire al elevilor din Romnia a sc?ztu treptat, ?i de c?iva ani ncoace olimpiadele interna?ionale la matematic?, fizic? sau alt? materie ?colar? nu mai snt c?tigate de c?tre copiii no?tri. nseamn? c? ceva grav s-a petrecut ntre timp, dac? a?a stau lucrurile. ?i semnalul este ngrijor?tor, pentru c? dac? ace?ti copii ai no?tri nu mai asimileaz? nv???tura, cine se va ocupa n viitorul de mine de s?n?tate, educa?ie, cultur? ?i conservarea tuturor valorilor ?i tradi?iilor acestui neam romnesc? Nimeni! Au r?mas n schimb neatinse capacitatea de munc? a romnilor ?i disponibilitatea acesteia pentru alte ??ri, la noi fiind dirijat din umbr? un ?omaj care ?ubreze?te structura economiei precum oxizii care mnnc? fierul determinnd apari?ia ruginei.
Tocmai din aceste motive, ?i nc? din altele pe care nu le mai expun aici deoarece le vedem ?i le tr?im cu to?ii zilnic, a fost necesar? apari?ia acestei mi?c?ri cu caracter na?ional care se bazeaz? pe readucerea n aten?ia opiniei publice romne?ti a valorilor str?mo?e?ti de dreptate ?i respectarea legii, a?a cum o f?ceau dacii pe vremea lor. Pentru c? din dreptate ?i respectarea legii deriv? toate celelalte posibilit??i de a ndrepta lucrurile n Romnia, ele fiind distorsionate de-a lungul anilor tocmai din cauza faptului c? nu s-au respectat legile, ?i din multe puncte de vedere s-au comis multe nedrept??i. A fost un deceniu 1996-2006 n care romnii, ca neam, s-au v?zut n fa?a unor situa?ii n care li s-au distrus treptat nv???mntul, cultura ?i s?n?tatea, trei valori fundamentale prin care orice stat al lumii ?i poate asigura dezvoltarea c?tre un nivel de trai corespunz?tor. ?i tragic a fost c? totul s-a petrecut sub obl?duirea lipsit? de scrupule a politicienilor iresponsabili. (continuarea n revista COSMOS nr.32)

LIGA SPIRITUAL? ROMN?

miercuri, martie 17th, 2010

n num?rul trecut al revistei a?i avut prilejul s? lua?i la cuno?tiin?? despre o ini?iativ? cu caracter major ce vizeaz? nsu?i viitorul na?iunii noastre.
Tr?im vremuri ntunecate din punct de vedere social, cultural ?i educa?ional, pentru c? a?a le-au f?cut s? fie guvernan?ii ?i parlamentarii acestei ??ri. Tocmai de aceea am gndit aceast? ini?iativ? de ordin spiritual care poate pune bazele unei mi?c?ri f?r? precedent nu numai n Romnia, dar chiar ?i n Europa. A?a cum spun profe?iile referitoare la Romnia, de aici va porni rena?terea spiritual? a omenirii, fiind vorba de un proces ce ar putea dura aproximativ 3-4 genera?ii de acum ncolo. ns? nceputul trebuie f?cut.
Am spus n anun?ul din luna trecut? c? pot fi membri n Liga Spiritual? Romn? toate persoanele de bun? credin??, cu moral s?n?tos ?i neatins de pofta privilegiilor sau a altor vise de?arte, care au parcurs diferite tehnici ?i ?coli terapeutice. Evident c? am fost contactat ?i de persoane care nu au o nzestrare paranormal? neap?rat, dar care manifest? o spiritualitate pozitiv?, curat? ?i folositoare semenilor. ?i astfel de persoane pot intra n rndurile Ligii Spirituale Romne. Dac? ar fi s? ne gndim la interpretarea fonetic? a literelor ce compun numele Ligii, putem considera c? ar suna cam a?a: LaSeR, adic? pur ?i simplu un LASER SPIRITUAL care s? aib? energia ?i puterea de a arde ceea ce este r?u n ?ara asta. n scurt timp vom publica ideile de baz? ale Ligii Spirituale Romne, ce vor constitui statutul s?u ?i va oferi capacitate de ac?iune concret? n plan social.
Unul din motivele structur?rii acestei Ligi este ?i lupta la nivel energetic contra paranormalilor care de-a lungul ultimilor 15-18 ani au murd?rit spiritualitatea romneasc?, prin tot felul de aspecte: goana dup? faim?, bani, privilegii , pozi?ie influent?, mesaje subliminale aplicate celor care le urmau cursurile an de an pe bani grei, participarea la experimente negative pe popula?ia Bucure?tiului ?i a societ??ii n general deci atentat la Liberul Arbitru uman, precum ?i crd??ia cu anumite persoane din politica romneasc? n scopuri financiare ?i de alte feluri. Prefer s? nu dau nume acum ?i n prezentele rnduri, c?ci nu aceasta este inten?ia mesajului Ligii Spirituale Romne. F?r? ndoial? c? exist? probabilitatea de a apare oponen?i n raport cu formarea Ligii, dar pe noi nu ne sperie nimeni, a?a cum au ncercat s? boicoteze ?i revista nc? de la primele ei numere, ncercnd intimidarea prin ?antaj la re?eaua de distribuitori . Informa?iile noastre snt concludente ?i clare n privin?a asta.
Dac? sim?i?i romne?te, dac? v-a?i s?turat de prostiile ?i neregulile care se petrec n ?ara asta, dac? sim?i?i c? apar?ine?i Geto-Daciei str?vechi, ?i dac? sufletul vostru vrea ca dreptatea ?i demnitatea s? fie din nou respectate n Romnia-str?vechea Ramania, atunci al?tura?i-v? nou? ?i Ligii Spirituale Romne! Doar un organism care este ntreg poate fi ?i capabil s? realizeze ceea ce este de realizat, ?i doar moralitatea s?n?toas? poate men?ine un organism s?n?tos! Romanii care ne-au fost b?ga?i pe gt c? snt str?mo?ii romnilor, erau n realitate o ramur? a geto-dacilor care migraser? nspre Italia, pe vremea celor 32 de regate dacice. Documente n sprijinul acestui adev?r exist?, dar la?itatea multor cona?ionali a f?cut ca acestea s? nu fie f?cute publice. Dictonul Mens sana in corpore sano al romanilor de la sacerdo?ii geto-daci a fost preluat, a?a c? s? ne mai lase n pace at?ia al?ii care pretind c? am fost un neam de barbari. ?i apropo de barbari, acest cuvnt nu nseamn? s?lbatici a?a cum a fost pus? special anatema asupra neamului geto-dac, ci cei cu barb?, ?tiindu-se foarte bine de c?tre to?i istoricii acelor vremuri c? geto-dacii purtau barba mare ?i lung?. ?i tocmai din cauza tuturor acestor nedrept??i care au ajuns s? fie strigate pn? la Dumnezeu ia na?tere Liga Spiritual? Romn?. Trebuie s? v? aten?ionez c? aceast? ini?iativ? este ct se poate de serioas? ?i va avea implica?ii nc? neb?nuite vizavi de schimbarea benefic? necesar? Romniei din aproape toate punctele de vedere.
A?adar to?i care vre?i s? face?i parte din Liga Spiritual? Romn?, de oriunde din Romnia, paranormali ?i tineri, ?i b?trni, ori chiar persoane normale, trimite?i pe adresa redac?iei o copie de pe atestatul cursului urmat (vezi informa?iile din num?rul 31, pagina 24), copie de pe buletin ?i o cerere de adeziune scris? de mn?, pentru a putea demara structurarea ct mai rapid? a Ligii. Cei care nu au urmat niciun curs de terapie complementar? pot trimite doar copia de pe buletin ?i cererea. To?i cei care vor face parte din Liga Spiritual? Romn? vor avea o responsabilitate spiritual? fa?? de semenii lor, pentru a reu?i s? schimb?m ceea ce r?u n bine. ?i ?ine?i minte ntotdeauna: Fiecare Arhtur are un Merlin al s?u!

PLEIADELE, PATRIA PIRAMIDELOR

miercuri, martie 17th, 2010

De cnd au fost descoperite n de?ertul saharian piramidele de la Gizeh au strnit pasiuni, controverse, dileme, enigme, contradic?ii, uimire ?i fascina?ie.
Arheologii care s-au ocupat de-a lungul vremurilor de cercetarea complexului arhitectonic egiptean, au ncercat s? g?seasc? r?spunsuri ct de ct satisf?c?toare la ntreb?ri de genul: de ce ?i de c?tre cine au fost construite piramidele? Majoritatea teoriilor acceptate de c?tre arheologi, pe baza studiilor efectuate n deceniile n care tehnologia ?i astronomia au permis progrese evidente, sus?in c? pozi?ionarea piramidelor are leg?tur? cu constela?ia Orion, a c?rei dispunere n spa?iu, a?a cum este observat? pe cerul nop?ii, ar sem?na cu amplasarea piramidelor pe platoul de la Gizeh, ncins ziua de soare ?i r?corit bine noaptea. Adev?rul este c? aproape oricine ar realiza o compara?ie ntre pozi?iile piramidelor ?i forma constela?iei Orion poate fi indus n eroare destul de u?or. Despre ce vorbim aici?
Vom demonstra n cele ce urmeaz? c? to?i arheologii s-au n?elat n privin?a atribuirii echivalen?ei piramide -Orion, chiar dac? exist? similitudini. n primul rnd este necesar s? ?inem seama de factorii astronomici referitori la mi?carea stelelor pe bolta cereasc?, anume c? stelele parcurg un grad la fiecare 72 de ani. Aparent am putea spune c? nu se mi?c? prea mult de la pozi?iile lor ini?iale, mai ales c? forma majorit??ii constela?iilor este relativ? raportat? la distan?ele din spa?iu. De ce? Pentru c? de?i pozi?ia lor poate fi una precis? ca form?, ele nu snt aliniate cam n aceea?i zon?, ci pot fi desp?r?ite de zeci ?i chiar sute de ani lumin? ntre ele, ?i doar ochiul nostru este cel care le-ar pune pe o aceea?i linie imaginar? fa?? de pozi?ia omului pe P?mnt.
Chiar dac? se mi?c? cu un grad la fiecare 72 de ani, a?a cum se estimeaz? c? vechimea piramidelor este de cel pu?in 10.000 de ani, la un calcul simplu putem constata c? m?car 2-3 stele din Orion aveau n acele vremuri cu totul alte locuri. Dac? ar fi s? facem un calcul prin regula de trei simpl?, vom constata c? cel pu?in 3-4 stele din Orion se aflau n urm? cu 10.000 de ani cu peste 1300 diferen?? fa?? de pozi?iile lor actuale, deci ?i ntre ele, ceea ce schimb? total configura?ia acestei constela?ii raportat la vremea cnd s-au construit piramidele. n schimb, Pleiadele snt o grupare de stele aflate destul de aproape unele de celelalte, ?tiin?ific vorbind, fiind considerate un roi de stele, distan?a dintre toate cele 8 stele este aproximativ aceea?i fa?? de P?mnt, 400 de ani-lumin?, ceea ce duce la o prim? concluzie c? n spa?iu stelele acestei constela?ii snt nvecinate, vechimea roiului fiind estimat? la circa 100 de milioane de ani. Plasate fiind n aceea?i zon? a spa?iului, ele se mi?c? toate n aceea?i direc?ie, ?i putem considera pe baza faptului c? s-au mi?cat cu un grad la fiecare 72 de ani, c? aveau aceea?i configura?ie n urm? cu 10.000 de ani. (continuare n revista COSMOS nr.32)

SARMISEGETUZA VANDALIZAT?

miercuri, martie 17th, 2010

ncep prin a spune c? n locul acestui articol urma s? fie, a?a cum am scris n num?rul 31 al revistei noastre, continuarea serialului despre Legile Universale ale Kybalionului.
O ?tire ce mi-a fost trimis? printr-o adres? de internet a schimbat priorit??ile ?i ve?i vedea de ce. Drept urmare articolul Legea Mentalismului ce trebuia s? apar? n acest num?r va fi reprogramat pentru num?rul din aprilie. Acum s? intr?m direct n subiectul la care face referire ?i titlul pe care l-a?i citit. Este vorba despre Sarmisegetuza. ?i dac? am mai scris despre sanctuarul dacic aflat acolo sus n mun?i, f?r? s? atingem corzi sensibile, de data aceasta vom spune lucrurilor pe nume pentru c? altfel nu se mai poate!
Odat? cu prezentul articol sper?m s? strnim o alarm? de gradul 0, cum se spune, deoarece dup? ce ve?i citi ?i v? ve?i dumiri despre ce este vorba, cu siguran?? nu ve?i r?mne pasivi. Cum spuneam, am primit o adres? de internet de la un coleg de redac?ie, ce ducea spre site-ul unui cotidian central bucure?tean, car en edi?ia sa de Transilvania semnala un fapt extrem de ngrijor?tor. De altfel fotografiile al?turate vorbesc singure despre ce s-a ntmplat la Sarmisegetuza, str?vechea capital? spiritual? a Daciei. Am realizat o serie de investiga?ii pe mai multe siteuri de internet care au preluat ?tirea despre sanctuarul dacic, ?i punnd informa?iile cap la cap s-a conturat un tablou care demonstreaz? c? n mod dirijat ?i coordonat se atenteaz? la originea ?i spiritualitatea str?mo?ilor no?tri geto- dacii . n urm? cu aproximativ 10 zile Nunu Brilinsky, vicepre?edintele Funda?iei Rena?terea Daciei a urm?rit un reportaj difuzat de o televiziune central? din Bucure?ti despre un grup de persoane care urcaser? sus la sanctuar. V? da?i seama, o adev?rat? nebunie pe vremea asta de iarn?! Reportajul i s-a p?rut suspect ?i Nunu s-a dus pn? la Sarmisegetuza ca s? verifice dac? totul este n regul?. Ajuns acolo a r?mas stupefiat. Unul dintre stlpii calendarului sacru fusese pur ?i simplu carbonizat pe din?untru, a?a cum pute?i vedea b forografie, iar al?i 5 stlpi sco?i ?i distru?i de parc? nemernicii care f?cuser? asta ar fi preg?tit lemne de foc. (continuarea n revista COSMOS nr.32)

GOOD BYE, AMERICA!

miercuri, martie 17th, 2010

Ceea ce ve?i citi nu face parte din niciun scenariu pus la cale de cineva anume, de?i ceea ce voi spune c? va urma este rezultatul multor scenarii umane ?i reptiliene care n curnd ?i vor primi recompensa.
Se spune din str?mo?i c? totul este rnduit pe lume ?i c? a?a cum rnduie?te Dumnezeu lucrurile, ntocmai se ntmpl?, ?i nimic nu poate opri a?a ceva. Este ct se poate de adev?rat, mai ales c? ?i binele, ?i r?ul rnduite de Dumnezeu se desf??oar? ?i alternativ, ?i sincron n lumea noastr? bntuit? periodic de cutume, tabu-uri ?i fanatisme de tot felul. De ce Good bye, America? De ce La revedere, America n traducere liber?? Pentru c? ve?i vedea c? exist? bumeranguri karmice pe care Statele Unite ale Americii le vor primi rnd pe rnd, n propor?ie direct? cu toate ini?iativele americane care au n?elat opinia public? mondial? falsa amenin?are terorist?, pretextul unor inamici nucleari, falsele epidemii de grip? ?i a?a mai departe.
Statele Unite se afl? din punct de vedere zodiacal sub influen?a Racului, zodie de Ap? caracterizat? de emo?ional, o anume team? provenit? din propria sl?biciune ?i nu n ultimul rnd de dualitate. Cum semnul Racului este al fecundit??ii, ne d?m seama c? n 200 ?i ceva de ani popula?ia Statelor Unite a sporit att de mult tocmai datorit? acestui aspect de care s-a avut grij? n societatea american?. Dar personalitatea Statelor Unite, dac? putem spune a?a, prin pozi?ia Soarelui, se afl? sub semnul Racului, iar Ascendentul este plasat n semnul de Foc al S?get?torului, iar??i o zodie dual?. Actualmente Pluton traverseaz? pentru o perioad? de aproximativ 15 ani semnul Capricornului, realiznd o puternic? opozi?ie la Soarele natal al Statelor Unite. Prin pozi?ia sa astrul plutonian aduce Statelor Unite o intens? opozi?ie din partea partenerilor s?i ?i criz? financiar? n acela?i timp, care porne?te de la necesitatea monopolului american asupra rezervelor de petrol ale lumii. Dar Pluton se afl? pe casa 1 a temei Statelor Unite, ?i dac? lu?m n considerare c? planeta mai semnific? ?i acele grup?ri oculte care influen?eaz? din umbr? politica american?, atunci putem constata c? aceast? confedera?ie a statelor americane, care porniser? odat? de la realele principii democratice, se ndreapt? tot mai mult ?i periculos de vertiginos c?tre o pr?bu?ire din interior. Exist? de altfel ni?te profe?ii vechi care spun c? succesiunea pre?edin?ilor americani se va opri la cel de-al 44-lea, care n prezent este chiar Barack Obama. De altfel profe?iile acestea mai sus?in c? Obama, n calitate de al 44-lea ?i ultimul pre?edinte american, nu va conduce mult, deoarece minciunile folosite n campania sa electoral? vor ie?i la lumin?, iar dup? e?ecul s?u, tiranii guvernului secret mondial vor mai conduce doar trei ani dup? care structura lor se va pr?bu?i.

R?SPUNS

sâmbătă, februarie 13th, 2010

Nu, nu este deloc o glum?! Informa?ia legat? de demolarea Sfinxului exist? nc? din vara lui 2008, se poate verifica pe internet, dar pe vremea aceea Costic? Constanda – partener de afaceri cu so?ii Coco? – Udrea ?i cu Videanu, nu ob?inuse aprob?rile pentru a?a ceva! Este u?or de n?eles c? dac? s-ar face public? demolarea unui monument na?ional cum este Sfinxul , toat? opinia public? romneasc? le-ar s?ri n cap, poate c? ar fi ?i manifesta?ii de strad? cu proteste violente la guvern ?i la Cotroceni! ?i atunci e de n?eles de ce vor s? o fac? f?r? ca lumea s? ?tie! V? asigur pe to?i cei care a?i citit anun?ul despre demolarea Sfinxului c? informa?ia pe care o am a fost primit? de la surse profesioniste care lucreaz? cu informa?ia de prima mn?, ?i din acest punct de vedere nu exist? dubii. V? mai spun c? se preg?te?te un memoriu naintat guvernului ?i se va ac?iona n cel mai scurt timp ?i la UNESCO cu o sesizare pentru a stopa aceast? nebunie a unor oameni care cred c? dac? au saci de bani, pot face orice vor ei n ?ara asta! ?i nu v? mai mira?i, pentru c? asear? am vizionat la ?tiri noul model de stem? a Romniei, care d epe fond albastru s? fie trecut? pe fond…ghici? violet…Acestora ?i acoli?ilor lor le spunem a?a: oriunde v? ve?i ascunde, venim dup? voi!!

EMINESCU – UN GENIU ASASINAT

vineri, februarie 12th, 2010

de Contele Incappucciato

Poetul nepereche al neamului romnesc a fost comemorat anul acesta la data de 15 ianuarie , cnd s-au mplinit 160 de ani de la na?terea sa.
Poeziile sale remarcabile strnesc ?i ast?zi admira?ia, mai ales n actualul context social ?i politic snt parc? mai autentice ca niciodat?. n jurul personalit??ii sale destul de complexe ?i controversate datorit? detractorilor s?i, s-au ?esut n timp tot felul de variante referitoare la s?n?tatea sa psihic?. A fost declarat nebun, dar de ce s-a ntmplat a?a? Se ?tie c? Eminescu a fost unul dintre cei mai mari ?i mai vehemen?i patrio?i care au tr?it n perioada 1800-1850, atitudinea sa spiritual? c?ci ?sta a fost motivul def?im?rii sale ?intind pe fariseii acelor vremuri. Chiar dac? a f?cut-o sub forma poeziilor sale, Eminescu a luptat pn? n ultima clip? a vie?ii sale pentru ap?rarea tuturor valorilor str?mo?e?ti ?i ale neamului nostru romnesc. Vre?i s? ?ti?i adev?rul despre cum a murit Eminescu? Ve?i citi n continuare ceea ce s-a vrut s? fie ?inut ascuns ?i de c?tre mul?i actuali oameni de cultur? ?i politicieni, care ?tiu c? dac? s-ar fi scris adev?rul despre poetul nepereche, mul?i dintre asemenea oameni din pozi?iile statului ?i ale ministerelor ar fi trebuit s?-?i fac? b?g?jelul ?i s? plece.
Caracterizarea lui Eminescu de c?tre apropia?ii s?i, unii dintre ei tr?dndu-l n mod lamentabil, era aceea a unui om labil psihic , un neadaptabil incurabil , alcoolic ?i n cele din urm? bolnav de sifilis. Aceasta era varianta impus? oficial. n realitate Eminescu era un om puternic ?i ca spiritualitate, ?i ca personalitate a vremii sale, cu un nivel de luciditate excep?ional, bine informat despre realit??ile timpului n care a tr?it. El a militat activ pentru drepturile romnilor din Ardeal ?i mai ales pentru conceptul de unitate na?ional?, atitudine care nu convenea deloc guvernan?ilor romni de atunci, care se preg?teau s? ncheie un acord cu Austro-Ungaria cnd oficial Eminescu a fost declarat nebun. Oare cei care lupt?, chiar ?i azi n aceast? Romnie a?a zis democratic?, pentru unitatea ??rii ?i a valorilor neamului nostru, trebuie declara?i nebuni ?i marginaliza?i, a?a cum i-au copt-o lui Vadim Tudor? Trebuie s? st?m cu fruntea sus ?i s?-i privim pe nemernici drept n ochi, s? le ar?t?m c? nu sntem pleava pe care cred ei c? o pot vntura dup? cum le este cheful!
Pu?in? istorie nu stric?… Haide?i s? afl?m ce i preg?tiser? lui Eminescu pentru c? poetul avusese curajul s?-i nfrunte. n zilele n care guvernul de atunci se preg?tea s? ncheie acel pact umilitor cu Austro-Ungaria, prin care se men?iona c? Ardealul era cedat f?r? niciun fel de preten?ii, to?i cei care erau considera?i na?ionali?ti urmau s? fie ndep?rta?i sau chiar anihila?i. Cum Eminescu era cel mai important promotor al valorilor romne?ti, nu a acceptat niciun fel de compromis a?a cum au f?cut mul?i din cei care sus?ineau cauza romneasc?, de team? s? nu fie declara?i proscri?i n propria ?ar?. Prin pozi?ia sa Eminescu era considerat cel mai periculos pentru guvernan?ii de atunci. De ce era cel mai periculos? Pentru c? Eminescu avea un scop m?re?, acela de a pune bazele unei organiza?ii total independente, aflat? n afara controlului masoneriei romne?ti de atunci, organiza?ie ce ar fi trebuit s? trezeasc? ?i s? promoveze spiritul romnesc ?i refacerea Daciei Mari.
Masonul ?i junimistul P.P.Carp care se afla la Viena, reprezentnd politic guvernul romnesc de atunci, deranjat de atitudine a poetului, cerea imperativ: Mai potoli?i-l pe Eminescu! Adresarea era trimis? cui crede?i? Unui alt mason ?i junimist totodat?, care este considerat n cultura romneasc? drept un om eminent, fost ministru al Cultelor ?i Instruc?iunii Publice de atunci. Dac? Maiorescu a dat curs planului de asasinare a lui Eminescu, poate fi considerat un tr?d?tor al spiritualit??ii romne?ti. La data de 23 iunie 1883, cnd Eminescu avea exact 33 de ani, comanda de la Viena a fost executat? ntocmai. P.P. Carp aflat la Viena urma s? ncheie acel acord care era culmea! ?i secret cu autorit??ile din Tripla Alian?? Germania, Italia ?i Austro-Ungaria, ?i care pn? la urm? a fost ncheiat. Ar trebui s? ne ntreb?m, cine au fost tr?d?torii de ?ar?? Ce enun?a tratatul men?ionat? Se prevedea clar c? Romnia acelor ani trebuia s? se orienteze politic c?tre Austro-Ungaria, n acest fel romnii fiind n imposibilitatea de a mai revendica Ardealul. De altfel ?i ast?zi nc? vedem n UDMR c? snt ni?te politicieni sminti?i care vor din nou Ardealul, evident n prezent invocnd alte criterii autonomia local? din punct de vedere economic. Deci vlv?taia de atunci nc? nu s-a stins.
Tratatul acela ru?inos, mpotriva c?ruia Emienscu a luptat de unul singur, muta lupta ardelenilor din Ardeal la Bucure?ti, unde al?i ardeleni locuiau ?i luptau din capital? pentru drepturile celor din Ardeal. Un deceniu ntreg de lupte ideologice ale ardelenilor din Bucure?ti, care militau cultural ?i vocea lor era auzit? r?sun?tor, urma s? fie oprit n mod brutal de c?tre tr?d?torii de ?ar?.

MO?TENIREA LUI HOMO SAPIENS – II –

vineri, februarie 12th, 2010

de Radu Ran

Privind la televizor la tot felul de emisiuni despre societatea uman?, distingem n mod evident att cele patru rase umane, ct ?i amestecul lor prin c?s?torii ?i rela?ii libere.
Aceast? varietate enorm? a civiliza?iei umane reprezint? un rezervor genetic extraordinar, care poate asigura supravie?uirea speciei noastre datorit? multiplelor combina?ii de gene, mare parte a acestor combina?ii nefiind nc? active n genomul uman al amestecurilor.
Dup? cum a?i citit n num?rul anterior al revistei, rasele umane ale speciei Homo Sapiens de pe P?mnt ?i au originea n vremuri att de ndep?rtate n timp, nct nici nu ne putem face o idee despre cum s-a produs apari?ia concret? a ntrup?rii umanoide. S? continu?m epopeea fascinant? a form?rii rasei umanoide care apoi s-a r?spndit n ntreaga Cale Lactee. Fondatorii aleseser? s? coboare n planurile mai dense ale Cosmosului, pentru a realiza un plan de anvergur? a?a cum primiser? impuls prin intermediul Con?tiin?ei Divine, cu care era conecta?i n Unime. Odat? ce ?i configuraser? trupurile mpreun? cu nveli?urile energetice corespunz?toare, Fondatorii s-au individualizat, astfel ncepnd lungul drum al Rasei Primordiale.
Ancestralii cea mai b?trn? ras? galactic?
Cu certitudine a?i mai g?sit acest cuvnt Ancestralii n revista noastr?. Anul trecut v-am redat cte ceva despre ei, apoi la o vreme al?ii au prins curaj ?i au scris ?i ei, ce-i drept foarte pu?in, despre Ancestrali, men?ionnd sporadic faptul c? ace?tia au ajuns cndva ?i pe P?mnt. Este necesar s? explic?m ce este n realitate Omul, aceast? specie umanoid? n Univers, nu doar pe P?mnt, pentru c? snt aspecte ce trebuie n?elese dincolo de ceea ce cunoa?tem prin intermediul cuno?tiin?elor noastre dobndite cu ajutorul logicii ?i ra?iunii. De ce a fost creat Omul? Un r?spuns simplu ar fi pentru c? este un element care se afl? n rela?ie cu materia ?i energia, influen?ndu-le evolu?ia ?i parametrii. Cu alte cuvinte, specia uman?-umanoid? a?a cum a fost creat? la nceput de c?tre Fondatori, constituie un fel de aparat viu care prin existen?a sa determin? felul n care planetele, stelele ?i chiar galaxiile evolueaz?, condi?ionate fiind de capacitatea de a gndi a speciei numit? Om. Nu este extraordinar de bizar c?, n ciuda raportului de dimensiuni ntre fiin?e ?i corpuri cere?ti, primele au posibilitatea de a le modifica pe ultimele? Oare care a fost inten?ia Con?tiin?ei de Grup a Fondatorilor, n raport cu Creatorul care le-a dat aceast? sarcin? de a r?spndi via?a ra?ional? n Calea Lactee ?i poate ?i n alte galaxii?
Dac? intr?m n cteva detalii dep??ind simplitatea r?spunsului, putem spune, conform informa?iilor din Con?tiin?a de Grup, c? inten?ia a fost aceea de a oferi Universului nsu?i un element care s? i echilibreze energiile. C?ci Universul de?i este un Tot format din cele dou? p?r?i Yin ?i Yang, nu are capacitatea de a se transforma el singur. La nivel local n Calea Lactee, galaxia noastr? trebuia, ca ?i celelalte din vecin?tatea sa, s? ?i structureze parametrii de evolu?ie. Astfel Ancestralii au procedat mai departe la desf??urarea vastului proiect demarat de Fondatori.
Puritatea scindat?
Dac? ne referim la existen?a Fondatorilor n planurile superioare de vibra?ie ale Universului, a?a cum erau la nceput, putem considera c? reprezentau o parte din Con?tiin?ele Primordiale ale Universului. Este simplu de n?eles c? la acel nivel ns??i existen?a lor era tr?it? ntr-o stare de puritate complet?, nefiind vorba de vreo mp?r?ire pe genuri, deoarece forma nu exista. Dar odat? ce au str?b?tut planurile mai dense, c?tre dimensiunea astral?, ?i apoi c?tre cea fizic? prin Ancestrali, forma a c?p?tat consisten?? ?i trupurile s-au format. A?a a ap?rut individualizarea acelui grup al Fondatorilor care a decis s? accepte o asemenea extraordinar? experien??. Desigur, densitatea trupurilor respective era mult mai rafinat? dect cea a corpurilor noastre, ns? individualizarea s-a dovedit a fi o chestiune provocatoare n acela?i timp pentru Fondatori. De ce?
Pentru c? n planul spiritual superior ei erau doar energie n dou? moduri de existen?? Alimentatoare ?i Consumatoare, mai pe n?elesul nostru, cnd au cobort c?tre dimensiunile mai dense au c?p?tat ?i polaritatea fireasc? acestor st?ri, respectiv form? umanoid? masculin? ?i form? umanoid? feminin?, ambele p?r?i prezentnd totu?i un aspect de androginat. n?elegerea acestui aspect e relativ simpl?. Unitatea central? interioar? Spiritul, la unii era Alimentator, iar la al?ii Consumator, dar avea aceea?i lungime de und?. Chiar dac? prin preluarea de trupuri eterice-astrale ap?reau ca b?rba?i ?i femei, tr?s?turile lor ca nf??i?are erau foarte asem?n?toare ?i doar emisia energetic? i deosebea n cele dou? polarit??i.
Acest aspect nou a constituit o provocare pentru Fondatorii ntrupa?i, deoarece deveneau clare trei chestiuni n noua lor realitate: un punct al purit??ii pozitive, un punct al purit??ii negative, ?i un punct al mbin?rii celor dou?, din nou, ns? de aceast? dat? nu la nivelul spiritual de unde veniser?, ci la nivelul astral ?i apoi fizic. Din acest punct a nceput o serie de evenimente care au condus la ceea ce toate scripturile P?mntului amintesc – r?zvr?tirea luciferic?.

VOCEA – NIVEL DE EVOLU?IE SPIRITUAL?

vineri, februarie 12th, 2010

de Mahatma

Sntem fiin?e ra?ionale nzestrate cu capacitatea de a discerne ce este ?i ce nu este de folos. Posibilitatea de a formula ra?ionamente st? la baza limbajului articulat ?i a con?tientiz?rii propriei existen?e.
Din acest motiv noi ca fiin?e dotate cu inteligen?? putem realiza asocieri de idei ce duc la n?elegerea a ceea ce exist? att n interiorul nostru Lumea Interioar?, ct ?i n exteriorul nostru, respectiv Natura. Astfel cea mai nou? forma?iune anatomic? ap?rut? la om este neocortexul, parte component? a creierului mare responsabil de toate procesele Mentalului Con?tient. De?i vechimea scoar?ei cerebrale este relativ mare, fiind vorba de aproximativ 1 milion de ani de cnd s-a format, totu?i circumvolu?iunile neocortexului reprezint? nc? o enigm? pentru cercet?tori. De ce aceste cirmuvolu?iuni arat? a?a ?i nu altfel? Care este rostul ?i rolul attor cotituri ale acestei forma?iuni cerebrale? ?tiin?a Ini?iatic? a studiat vreme de zeci de mii de ani acest aspect ?i informa?iile acumulate de c?tre n?elep?ii vremurilor s-au adunat ntr-un rezervor de cunoa?tere foarte valoros.
Totu?i, studii de specialitate recente ale anilor trecu?i demonstreaz? un fapt surprinz?tor, ceea ce arat? c? ?tiin?a modern? se apropie tot mai mult de cunoa?terea de tip ini?iatic. Aceste studii arat?, conform loturilor de indivizi studia?i, c? n func?ie de num?rul circumvolu?iunilor neocortexului, conexiunile neuronale snt ntr-un num?r mai mic sau mai mare, determinnd capacitatea nivelul de inteligen??. Dac? num?rul de conexiuni ale neuronilor ce alc?tuiesc sistemul nervos este mare, atunci individul dispune de un poten?ial m?rit, ce corespunde din punct de vedere parapsihologic cu programul s?u de via?? analizat att prin astrologie , ct ?i prin capacitatea de clarviziune. Deci nimic nu este n plus, nimic nu este n minus, la niciun om, programul s?u de via?? fiind n raport propor?ional cu num?rul de circumvolu?iuni cerebrale ?i cu num?rul de neuroni.
Dintr-o asemenea perspectiv?, zilnic putem observa n jurul nostru un element nelipsit vocea. Oamenii snt nzestra?i cu graiul articulat, ?i la ora actual? n lume se vorbesc vreo cteva limbi principale, ?i alte cteva mii de dialecte continentale, regionale ?i zonale. Am putea spune c? practic acestea ar fi nelimitate ca num?r, att de bogat? este vorbirea uman?. Totu?i, s? ne gndim la un alt am?nunt, respectiv diferen?ele de limb? vorbit?, de la un popor la altul. Un asemenea criteriu lingvistic indic? foarte clar c?, din perspectiva limbajului articulat, de la un popor la altul, de la o cultur? la alta, circumvolu?iunile cerebrale difer? ?i produc nivele de manifestare diferite. Am putea merge mult mai departe spunnd c? n realitate aceste circumvolu?iuni snt determinate, la un popor de exemplu, de karma pe care o are ca na?iune, iar la nivel individual, de karma personal?. Nu degeaba spirite din aceea?i categorie sau nivel evolutiv se ntrupeaz? n aceea?i na?ie, cu programe de via?? asem?n?toare. Cine se aseam?n? se adun?, cum spune un str?vechi proverb romnesc.
Spuneam c? zilnic observ?m n jurul nostru vorbirea, acest murmur al ora?ului ntre?inut nu numai de zgomotul ma?inilor, ci ?i de orice cuvnt rostit de oameni. Chiar ?i acas? n familie vorbim n fiecare zi. Dac? am fi aten?i la vocile celor din jurul nostru, ?i am analiza spectrul sonor emis indiferent de subiectul discutat, putem s? ne d?m seama de un element important pentru fiecare dintre noi, ?i anume nivelul spiritual pe care se afl? cel de lng? noi. Poate o s? fi?i surprin?i s? afla?i c? tonul vocii ?i timbrul vocal snt direct conectate cu num?rul circumvolu?iunilor cerebrale de pe neocortex. n acest fel avem posibilitatea s? n?elegem ce nivel de evolu?ie are persoana de lng? noi, indiferent cine este, dar cu att mai mult n familie. Desigur c? la aceasta contribuie ?i momentul na?terii, cu ora ?i locul, ce pre-compun factorul karmic , ?i care odat? cu na?terea individului configureaz? elementele care vor deveni circumvolu?iunile, vocea ?i inteligen?a.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X